Szykuj kiecę!

Tym razem felieton Klaudii Tasz zajmuje dwie strony; 
zdjęcia i refleksja nad tym, czy rzeczywiście mamy w górach równouprawnienie :) 

Najnowszy magazyn GÓRY nr 2/2015 (243), str. 124-125.